איכלוס 2005-2009
5 בנייני מגורים, 140 יחידות דיור.

Back to Top
בטעינה