מיין לפי:
דוניץ בשדרה
אוכלס

דוניץ בשדרה – חולון

אוכלס

גני תקווה – דרך הים

אוכלס

דוניץ ברחובות המדע (שלב ב')

דוניץ ברחובות המדע(שלב א')
אוכלס

דוניץ ברחובות המדע (שלב א')

אוכלס

גמלא – הוד השרון

אוכלס

דוניץ בנווה ים – ראשון לציון

אוכלס

פסגת אביב – רמת אביב

אוכלס

נווה הדרים – ראשון לציון

אוכלס

פסגת הכפר – כפר סבא