מומלצים בשיווק

UPTOWN אשדוד בניין 3 – חדש

כינור, רובע הקריה, אשדוד, מחוז הדרום, ישראל
עתידי

דוניץ בגבעתיים – רח' המרי

אוכלס

דוניץ בשדרה – חולון

מומלצים אוכלס

דוניץ בגני תקווה – דרך העמק

גני תקווה, דרך העמק
אוכלס

גני תקווה – דרך הים

אוכלס

דוניץ ברחובות המדע (שלב ב')

אוכלס

דוניץ ברחובות המדע (שלב א')

עתידי

דוניץ ברמת השרון

בשיווק

דוניץ בגבעת שמואל