איכלוס 2010 – 2002
8 בניינים סביב פארק רחב ידיים. 312 יחידות דיור.

Back to Top
בטעינה