איכלוס 2011
73 יחידות דיור ב 17- קומות.
כל הדירות נהנות משלושה כיווני אוויר.

Back to Top
בטעינה